Bevegelse til Folket!
Sirkus Sapiens
   

torkjell leira er en av capoeira- og nysirkuspionerene i Norge. Han var med å grunnlegge landets første capoeiraklubb - Grupo União na Capoeira - i 1993, og har senere studert og undevist i ulike sirkusdisipliner.
Som utøver jobber Torkjell i skjæringspunktene mellom sirkus, capoeira, dans og teater, og han har opptrådd i en lang rekke sammenhenger på gater og torg, scener, TV og kino. De siste årene har han bla. vært å se i "Jul i Svingen" på NRK1, "Olsenbanden jr. på Cirkus" på kino, i jubileumsforestillingen under Ekstremsporveko i Voss og under utdelingen av Nordisk Råds litteraturpris i Oslo.
Torkjell lang og bred undervisningserfaring i capoeira og luftakrobatikk. Han har undervist på bla. Statens teaterhøyskole, Statens balletthøyskole, Spin Off, Den Norske Balletthøyskole og Kulta, samt for Stella Polaris, Teater Manu, Nordic Black Theatre, CODA og ekstremsportfestivalen DaFlo i Sverige.
Han er også utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Oslo og har jobbet i flere norske bistandsorganisasjoner. I 2004 etablerte han kompaniet sirkus sapiens sammen med Pia Holden og Tobias Heiberg.

torkjell leira