Bevegelse til Folket!
Sirkus Sapiens
   

sirkus sapiens sirkus sapiens er et lite kompani som arbeider i skjæringspunktene mellom sirkus, capoeira, dans og teater. Gjennom forestillinger, kurs og events ønsker vi bringe bevegelse til folket og folk i bevegelse.

sirkus sapiens består av en danser, en skuespiller og en akrobat: Pia Holden, Tobias Heiberg og Torkjell Leira.

sirkus sapiens